Hayata Dair Paylaşımlar

Kara Kedilerin Kötü Şans Getirdiği İnanışı Nereden Geliyor?

99

Kara kedilerin kötü şans getirdiğine inanılması Hıristiyanlığın yükseliş döneminde ortaya çıkmıştır. Eski Mısır topraklarında kedilere verilen büyük önemle beraber, kara kediler bugün bilinenin aksine kutsal olarak kabul ediliyordu. Eski Mısır’da kedilere verilen önemle beraber kara kedilerin yerinin ayrı tutuluyor olmasıyla beraber, dişi kara kedilerin tanrıça olduğu inanışı mevcuttu. Kara kedilerin öldürülmesini engellemeye dayalı olan resim kanunlar bulunuyordu.

Medeniyetlerin bulunduğu diğer topraklarda da durum Eski Mısır topraklarında olduğundan pek de farklı değildi. Kara kediler şans ibaresi olarak sayılabiliyordu. Hıristiyanlığın yayılmaya başlamasıyla beraber, diğer kültürlere sembol olarak işleyen şeylere kötü anlamlar yüklenmeye başladı. Hıristiyanlığın yaygınlaştığı bölgelerde kara kedilere olan bakış açısı değişerek kötü şans sembolü haline getirildi.

Kara Kedilere Yüklenen Anlamlar

Hıristiyanlığın; özgürlük ve inatçılık gibi karakteristik özelliklere şeytani anlamlar olarak kabul etmeye başlaması sebebiyle kara kedilerin gece vakitlerinde şeytana dönüştüğü inançları kilise tarafından Avrupa topraklarına yayılmaya başlandı. Yayılan asılsız bilgiler nedeniyle, insanların kara kedilere karşı değişen bakış açısı zamanla yerini nefrete bıraktı. Evlerinde kara kedi besleyen kişilerin cadı ve büyücü ilan edilmesinin ardından binlerce kişi, sahip oldukları kedilerle birlikte yakılarak öldürüldüler. Zaman içerisinde dünyanın global bir hale gelmesiyle birlikte, kara kedilerin kötü şans getirdiği fikri daha az kişi tarafından benimsenir hale geldi. Günümüzde hala kara kedilerin kötü şans getirildiği batıl inancı pek çok ülkedeki insanlar tarafından kabul ediliyor.

Kara Kedilerin Bilinmeyen Tarafları

Kediler, bölgede var olan elektriği tüylerinden dolayı toplarlar. Siyah, soğurucu bir renk olduğundan dolayı bölgede var olan enerjiyi de soğurdukları bilinir. Kara kedilerin negatif enerjiyi üzerlerinde toplayan etkilere sahip oldukları söylendiğinden dolayı Orta Çağ Avrupası döneminde, kara büyücüler tarafından kedilerin sahip oldukları bu özelliklerin kullanıldığına inanılıyor.

Kara kedilere yüklenen negatif enerji sayesinde, kara kedilerin temas ettiği kişilerin ölümcül bir büyüye maruz kaldığı biliniyordu. Orta Çağ Avrupası’nın karanlık dönemlerinden kalan bu batıl inanç hala pek çok kişi tarafından aynı kurallar çerçevesinde kabul ediliyor olsa da günümüzde sadece asılsız bir batıl inanış olduğu da kabul ediliyor.

Yorumlar