Hayata Dair Paylaşımlar

İngilizcede Neden Hindiye Turkey Denir?

131

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Hıristiyanların özellikle şükran günlerde sembolü olan hindi, Amerika kıtasının yerlisi olarak bilinir. Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfetmesinin öncesinde, Kuzey Amerika’da yaşayan vahşi hayvan cinsleri bulunuyordu.

Avrupa’dan Amerika kıtasına ilk kez gelenler, Aztek medeniyetinde hindilerin evcilleştirildiğini görürler. Amerika’da bulunan hindilerin Avrupa’ya gelişi İspanyollar sayesinde olmuştur. 1519 yılında Avrupa kıtasına taşınan hindiler, 1541 yılındaysa İngilizlerle tanışmıştır. İngilizler, henüz yeni gördükleri hindiyi, Batı Afrika’dan (Türk toprakları içerisinde bulunan) getirilen Hint tavuğu cinsiyle karıştırmışlardır. Amerikan topraklarına ait olan hindinin adı, 17’inci yy.da İngiltere’den Amerika’ya göç edenler tarafından “Turkey” olarak lügata kazandırılmıştır. Amerikan diline “Turkey” olarak geçen hindiler, neden Türkiye’nin neden İngilizcede hindi anlamında kullanıldığının açıklaması oluyor.

İngilizcede Hindiye “Turkey” Denmesine Dair Farklı Teoriler

Bilinen karıştırılmanın yanı sıra, farklı bir teori de bulunuyor. Kolomb’un keşfine eşlik eden Portekiz Yahudi’si Jose de Torres, hindiyi gördüğünde İbranice Tukki Tukki diye bağırmasıyla başlayan bu teori, Kolomb’un Amerika’ya vardığında kıtayı Hindistan zannetmesiyle devam ediyor. Hindiyi, ilk olarak Hint tavus kuşu sanan Kolomb’un Tuka adlandırması yapmasının üzerine zaman içerisinde “Turkey” ismini almış olması şeklinde tamamlanıyor.

Farklı bir teoriye göre de “Turkey” adı verilen hindilerin, çıkardıkları seslerden dolayı bu ismi verildi öne sürülüyor. Zaman içerisinde hindilerin çıkardığı sese en yakın isim olan “Turkey” dilde kalmış ve günümüze kadar böyle bilinmiştir.

Günümüzde Hala Kullanılıyor mu?

Geçmişten günümüze kadar hindiler için İngilizcede “Turkey” ismi kullanılmış olduğu gibi günümüzde de hala aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Şükran gününde özellikle Amerika’da bulunan hindi yeme geleneğinden yapılan paylaşımlarda kelimenin kullanıldığı görülebiliyor.

Vahşi hindiler için kullanılan terim ise “Wild Turkey” olarak biliniyor. Eski dönemlerden itibaren kullanılmaya başlanmış olan bu kelime, iyice yerleşmiş bir kelime olduğundan dolayı sadece Amerika ve İngiltere’yle sınırlı kalmayarak, İngilizce dilini kullanan tüm ülkelerde kullanılıyor. Kelime yapısı yerleştiğinden ötürü dünya ülkelerinde İngilizce ile birebir olacak şekilde konuşuluyor ve yazılıyor. İngilizcede hindiye Turkey denmesi için farklı teoriler bulunuyor olsa da genel kanı Hint tavuğu cinsiyle karıştırılması sonucunda ortaya böyle bir kavramın çıktığıdır.

Yorumlar