Hayata Dair Paylaşımlar

Dünyanın En İyi Savaşçılarından “Timur”

193

Dünyanın en büyük savaşçılarından biri olarak kabul edilen Timur, bugünkü Özbekistan toprakları içerisinde 1336 senesinin 9 Nisan’ında doğmuştur. Kimilerinin kan emici bir katil, kimilerinin de büyük bir fatih olarak tanıttıkları Timur, esâsen her ikisini de bünyesinde barındıran bir komutandı. En çok kafa karıştıran soru ise, “Timur Türk müydü?” sualidir. Bu soruya verilebilecek en güzel cevap, Timur’un Türkleşmiş bir Moğol olduğu gerçeğidir.

Topal Timur

Timur’a takılan “topal” lakabının, gençliğinde bir savaş sırasında ayağına denk gelen okun sebep olduğu söylenmektedir. Savaşçı bir kabile liderinin oğlu olan Timur, zaman içerisinde bölgedeki siyasî boşluğu doldurarak harekete geçer ve kendi devletini kurar. Ancak hükümdar olarak, bir başka kişiyi geçiren Timur, kendisine “Emir” unvanını almakla yetinir. Bu davranış, esâsen Moğol geleneklerine göre uygunluk arz etmektedir. Çünkü Moğollar, Cengiz Han soyundan gelmeyen bir hükümdarı meşru yönetici olarak kabul etmemektedirler. Timur da bunu bilerek, devletini fiili olarak kendisi yönetiyor, ancak meşru bir hükümdar olarak da Cengiz Han soyundan gelen kukla sultanı hazırda bekletiyordu.

Ankara Savaşı

Timurlenk’in Osmanlı tarihçileri tarafından pek sevilmemesinin sebebi ise 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı hâdisesi nedeniyledir. Bu savaşta Timur, Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Devleti’ni mağlup etmiş ve Osmanlıların uzun sürecek fetret yani duraklama dönemine girmesine sebebiyet vermiştir. Hatta Timur, savaştan sonra padişahı esir almış ve güç bela siyasi birliği sağlanan Anadolu coğrafyasını tekrar eski hâline getirerek beylikleri canlandırmıştır.

Tüm bu hareketleri karşısında doğuya yönelen Timur, tam bir savaşçı özelliği ile gözünü uzak diyarlara dikmiştir. Ankara Savaşı’ndan iki sene sonra, bilinen büyük bir devlet olan Çin’e hükmetmek için yola çıkan Timur, kış mevsiminin zorlaştırdığı şartlar ile birlikte daha fazla ilerleyememiş ve sefere çıktıktan birkaç ay sonra 18 Şubat 1405 tarihinde ölmüştür.

Timur, hayatı boyunca Cengiz Han’ın eriştiği topraklara sahip olmak için yaşamış ve ölene kadar içerisinde bulunduğu fütuhat geleneğinde bu sınırlara hemen hemen yaklaşmıştı. Birçok farklı coğrafyada sayısız savaşa girmiş ve ardında yüz binlerce insanın göz yaşını da bırakmıştır.

Yorumlar