Hayata Dair Paylaşımlar

Aile İçinde Çocuk Eğitimi

171

Anne karnında başlayan çocuk gelişimi, yine ebeveynler vasıtası ve sosyal çevre ile devam etmektedir. İlk iki yıl çocuğun “bebeklik dönemi” olarak adlandırılır. Daha sonra ilk çocukluk yılları ile devam eder. Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus çocuğun bebeklik döneminde başladığı öğrenme meyli ve sahip olduğu yüksek algı kapasitesidir. Çocuğun bebeklik olarak nitelendirilen ilk iki yılı algılarının en açık olduğu, gördüğü, duyduğu ve dokunduğu her şeyi bir potansiyele çevirdiği dönemlerdir.

Bebeklik döneminde mâruz kaldığı ve şâhit olduğu her şeyi konuşamadığı, yürüyemediği hatta derdini anlaşılır biçimde ifade edemediği hâlde dahi biriktirir ve zihnine usulca yerleştirir. Çocuk doğduğu andan itibaren anneye bağımlı olmasının yanı sıra yine bu zamandan itibaren annenin doğru yönlendirmesine de ihtiyaç duymaktadır. Üçüncü yılda ebeveynin çocuk ile özel olarak ilgilenmesi, onunla yaşına uygun oyunlar oynaması, anlayacağı hareketler ve komutlarla çocuğu doğru yönlendirmesi gerekmektedir.

Ne yazık ki günümüzde ağlayan, kendi başına oyalanamayan ya da aşırı ilgi ihtiyacı içerisindeki çocukların eline verilen akıllı telefonların, bilgisayarların ya da açılan televizyonların çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir.

İlk üç yıl sonundan okul çağına kadar geçen süre çocuklarda sosyal açıdan gelişim göstermeye başlama ve dışarıyı keşfetme dönemidir. Kuralları, atfedilen sıfatları ve rolleri daha iyi tanımaya başlar. Aynı zamanda bu süreç, dış dünyaya aktif olarak katılan çocuğun bireysel çabaları ile arkadaş edinmeye ve kişiselleşmeye başladığı bir süreçtir. Anne ve babanın bu zaman zarfı içerisinde çocuğun ilk ve yakın çevresinin onun ilerleyen yıllardaki sosyal yaşamının en önemli yapı taşı olacağını bilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra bu yaş aralığında bebeklikten çocukluğa geçmekte olan çocuğun bazı soyut kavramlarla tanışması da bu döneme denk gelir. Çocuk yalan söylememeyi, büyüklerine saygılı olmayı, sigaranın kötü bir şey olduğu türünde faktörleri bu yaşlarda içselleştirir ve doğru olana bu yaşlardan itibaren yönlendirilmesi gerekir. Çocuğa okul öncesi dönemde verilen paylaşımcılık, cömertlik, dürüstlük gibi ahlâkî değerler çocuğun ileriki yaşlarına da nüfuz eder.

Bu nedenle çocukları anne karnında başlayan bir eğitim süreci ile hayata hazırlamak, ihtiyaç duydukları şeyin cep telefonu ya da televizyon kumandası olmadığını idrak etmek gerekmektedir.

Yorumlar